Fiabe Novelle E Racconti Popolari Siciliani - Lu Re-befè

Lu Re-befè

Fiabe Novelle E Racconti Popolari Siciliani – Vol. III  Raccolti E Illustrati Da Giuseppe Pitrè *** Lu Re-befè – CXL ‘Na vota cc’era un Re-befè-viscotta-e-minnè. Stu Re-befè-viscotta-e-minnè avia ‘na figghia-befigghia-viscot­ta-e-minnigghia. Sta figghia-befigghia-viscotta-e-minnig­ghia avía n’aceddu-beceddu-viscottu-e-minneddu. St’a­ceddu-beceddu-viscottu-e-minneddu cci vulò. Lu Re jit­tò un bannu: – A cu’ pigghia st’aceddu-beceddu-viscot­ta-e-minneddu cci dugnu a mè figghia-befigghia-viscot­ta-e-minnigghia. Curri un vavusu-tignusu-viscotta-e-minnusu:…